Združenie JUDO KLUB POPRAD bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5.11.2012 a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22.11.2012.

Predseda: Andrea Kundisová
Podpredseda: Zdenko Litvín

Kontaktné informácie

  • Andrea Kundisová
  • Šrobárova 5301/49, 058 01 Poprad
  • 0911 525 937
  • andy311274@azet.sk
  • IČO: 42238595
  • DIČ: 2023656085
  • FIO BANKA
  • IBAN:SK58 8330 0000 0022 0144 5283