Sledovanie súťaže pomocou mobilu

JUDO MOBILE – BUSHI JUDOKA

Stiahnutie

Pomocou aplikácie Judo Mobile, stiahnutej pre Android zaradenia zo stránky play.google.com alebo priamo z Obchodu Play vo vašom zariadení, môžete sledovať priebeh zápasov súťaže Bushi Judoka. 

Pridanie súťaže

Po nainštalovaní aplikácie si musíte zadať webové umiestnenie kde sa koná súťaž

táto čast je prístupná až po skončení losovania približne po 9:30 hod.

bushijudoka.judoturnaj.sk/turnaj/

Označenie pretekárov

Po zadaní adresy sa zobrazia súťažiaci v klubovom poradí z ktorých si môžete vybrať tých ktorých chcete sledovať, kliknutím na piktogram sa zmení jeho farba na modrú, vybraný pretekári sa zobrazia v kategórií Tvoji pretekári.

Po kliknutí na jednotlivých pretekárov sa Vám zobrazia podrobnosti.

Upozornenia pred začatím zápasu

V spodnej časti aplikácie sa nachádza piktogram zvončeka, po kliknutí naň sa vám zobrazia Vaše alarmy, kde je možné si pridávať upozornenia na zápasy, napríklad Tvojich pretekárov, konkrétnych pretekárov, konkrétneho klubu alebo konkrétnej kategórie. Ďalej sa dá nastaviť kedy má to upozornenie nastať. Po kliknutí na tlačítko uložiť sa upozornenie pridá do zoznamu.

 

Systém je v testovacej verzií berte na vedomie, že môže občas pohnevať 😀