Prečo je judo vhodné pre vaše deti?

Judo kladne vplýva na charakter a harmonický rozvoj osobnosti. Všestranne rozvíja všetky telesné partie a napomáha zdravému telesnému a duševnému vývoju celého organizmu. Judo učí sebaovládaniu, zvládaniu prekážok za účelom dosiahnutia cieľov. Je to síce individuálny šport, ale keďže tréningy sú realizované kolektívne, cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti (tímový duch, dobrá schopnosť adaptovať sa na nové prostredie, dobré komunikačné schopnosti). Judo je vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie, či agresivity a je teda veľmi vhodnou voľnočasovou aktivitou aj pre hyperaktívne deti. Nezanedbateľnou výhodou hovoriacou v prospech juda je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, kvalitné tréningové podmienky a možnosť zúčastňovať sa domácich i zahraničných turnajov a sústredení.