Slovníček

tatami – zápasisko (žinenka) džudogi/judogi – odev džudistu (kimono) obi – pás (opasok) seiza – sed kľakmo rei – pozdrav ukemi – pády uke – obranca / ten ktorý prijíma techniku tori – útočník / ten ktorý prevádza techniku kumi kata – úchopy cukuri / tsukuri – nástup do techniky Read more…

Rodičia na súťažiach

  Neodporúča sa účasť rodičov ani na súťažiach, či pretekoch. Ak sa však na účasti dohodnete s trénerom, dbajte na dodržiavanie týchto odporúčaní: 1. Pretekár sa musí od prvého momentu príchodu na súťaž zdržiavať len v prítomnosti trénera a ostatných judistov (zápis, váženie, rozdelenie do skupín, čakanie na nástup v Read more…

Rodičia na tréningoch

  Rodičia a diváci môžu sledovať priebeh tréningov vo vyhradenom priestore telocvične a len so súhlasom trénera. Ak tréner uzná, že prítomnosť rodičov je pre bezproblémový priebeh tréningov nežiadúca, má právo požiadať rodičov o opustenie dojo počas tréningu.V žiadnom prípade rodičia nesmú zasahovať do tréningu – napomínať svoje, či ostatné Read more…

Správanie sa na tréningu

1. Judista sa pred vstupom do dojo (telocvičňa) a na tatami (žinenka) vždy ukloní. Taktiež vždy pri ich opustení. 2. Judista sa vždy pokloní súperovi, s ktorým začína alebo končí zápas, alebo nácvik techník. 3. Judista počas tréningu nikdy bezdôvodne neopúšťa dojo. V prípade nutnosti opustiť dojo si pýta uvoľnenie Read more…

Prečo je judo vhodné pre vaše deti?

Judo kladne vplýva na charakter a harmonický rozvoj osobnosti. Všestranne rozvíja všetky telesné partie a napomáha zdravému telesnému a duševnému vývoju celého organizmu. Judo učí sebaovládaniu, zvládaniu prekážok za účelom dosiahnutia cieľov. Je to síce individuálny šport, ale keďže tréningy sú realizované kolektívne, cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti Read more…

O JUDE

Judo ako šport vzniklo v Japonsku vyčlenením určitých techník z viacerých bojových umení, najmä Jiu Jitsu. Osobnosťou, ktorá zohrala pri vzniku judo najväčšiu úlohu, bol profesor Jigoro Kano. Jigoro Kano sa narodil 28. októbra 1860. Napriek svojmu malému vzrastu a slabej telesnej konštrukcii sa rozhodol zaoberať štúdiom bojových umení. Počas Read more…