Správanie sa na tréningu

1. Judista sa pred vstupom do dojo (telocvičňa) a na tatami (žinenka) vždy ukloní. Taktiež vždy pri ich opustení.
2. Judista sa vždy pokloní súperovi, s ktorým začína alebo končí zápas, alebo nácvik techník.
3. Judista počas tréningu nikdy bezdôvodne neopúšťa dojo. V prípade nutnosti opustiť dojo si pýta uvoľnenie od trénera.
4. Judista nevstupuje na tatami v obuvi.
5. Judista vstupuje do dojo oblečený a upravený v kimone so zaviazaným opaskom.
6. Judista nesmie mať na sebe počas tréningu žiadne kovové, alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, retiazky, náušnice, náramky, hodinky, sponky…), aby nedošlo predovšetkým k zraneniu.
7. Judista dodržiava poriadok a disciplínu a počúva pokyny trénera alebo trénerom určeného judistu. Nesmie vykrikovať, či inak narušovať tréning.
8. Judista po dokončení cviku a pri výklade trénera neleží na zemi, sedí len ak to tréner povolí.
9. Judista prichádza na tréning včas (min. 15 minút pred začatím tréningu) a neopúšťa tréning predčasne, ak sa tak nedohodne s trénerom.
10. Judista počas tréningu nekonzumuje žiadne potraviny. Žuvačky sú počas tréningu zakázané. Na tréning si môže priniesť iba nealkoholický nápoj (vhodná je čistá vody, nie sladený, či sýtený nápoj), ktorý si prichystá na určené miesto v dojo. Pije sa iba na pokyn trénera!
11. Judista nenosí na tréning cenné veci, ak so sebou má niečo cenné, nenecháva to v šatni, ale položí na určené miesto pre takéto veci. Mobilný telefón si vypne, alebo nastaví na tichý režim.