Rodičia na súťažiach

 

Neodporúča sa účasť rodičov ani na súťažiach, či pretekoch. Ak sa však na účasti dohodnete s trénerom, dbajte na dodržiavanie týchto odporúčaní:

1. Pretekár sa musí od prvého momentu príchodu na súťaž zdržiavať len v prítomnosti trénera a ostatných judistov (zápis, váženie, rozdelenie do skupín, čakanie na nástup v súťaži, hodnotenie).

2. Nevytrhávajte pretekára z kolektívu kamarátov judistov.

3. Organizáciu a riadenie času počas preteku prenechajte trénerovi, alebo sa riaďte podľa jeho pokynov.

4. Nepolemizujte a nespochybňujte verdikty rozhodcov. Čo povie rozhodca, to sa nedá zmeniť.

5. Ak je to možné a tréner s tým súhlasí, pomôžte trénerovi s dohliadaním na judistov svojho klubu, prípadne mu ponúknite pomoc pri organizačných záležitostiach.

6. Neopúšťajte s pretekárom, bez vedomia a súhlasu trénera, dojo.

7. Pri prípadných zraneniach nezasahujte, nechajte lekára súťaže nech dieťa prezrie a ošetrí.